Home

Welkom op de website van GRID Vastgoedontwikkeling!

Als onafhankelijke ontwikkelaar treedt GRID Vastgoedontwikkeling namens investeerders, vastgoedeigenaren of voor eigen rekening en risico op. Het doel is over het algemeen om locaties en gebouwen op een passende wijze een nieuwe invulling te geven en daarmee de potentie van de objecten optimaal te benutten.

GRID analyseert, adviseert en initiëert en zorgt ervoor dat op wel afgewogen wijze de optimalisatie van ontwikkellocaties en/of bestaand vastgoed tot stand komt. In de benodigde afwegingen in dit proces staan de belangen van de opdrachtgever centraal, maar worden ook de verschillende belangen van alle andere stakeholders meegenomen. GRID streeft ernaar opdrachtgevers optimaal ontzorgen gedurende de gehele ontwikkeling.

Heeft u als eigenaar een mogelijke ontwikkelopgave, of bent u als investeerder geïnteresseerd in een ontwikkelobject, kijk dan eens onder werkzaamheden om te zien wat GRID Vastgoedontwikkeling voor u kan betekenen.