Werkzaamheden

Grid Vastgoedontwikkeling

Analyse en Advies

Een belangrijke kracht van GRID ligt in de analyse van locaties en gebouwen waaruit ontwikkelmogelijkheden volgen. GRID maakt op verzoek van eigenaren of investeerders binnen korte tijd analyses van de mogelijke ontwikkelopties van een locatie. In deze analyse wordt het huidige gebruik of de huidige potentie van een pand in de markt beoordeelt op basis van de mogelijkheden in de bestaande situatie en daarnaast worden mogelijke ontwikkelscenario’s gezet, die kunnen leiden tot een duidelijke meerwaarde voor de desbetreffende locatie. Van de meest kansrijke ontwikkelscenario’s wordt ook een schetsmatige uitwerking van het ontwerp gemaakt.

Door middels van haalbaarheidsanalyses wordt de potentie van de verschillende ontwikkelscenario inzichtelijk gemaakt. GRID bedenkt en beoordeelt de opties en adviseert u als opdrachtgever onafhankelijk en objectief, vanuit uw perspectief. GRID creativiteit, structuur en realiteit in uw plannen.

Ontwikkeling

Nadat er een besluit is gevallen voor een bepaald ontwikkelscenario is het vervolgens aan GRID om dit ontwikkelscenario ook in concreet te maken. Vanuit de voorgaande fase ligt er al een schetsmatige uitwerking voor de locatie en een haalbaarheidsanalyse. In deze vervolgstap zal deze uitwerking verder gebracht worden en zal de ruimtelijke ontwikkeling ook bij overheid en omgeving worden ingebracht. Daarbij wordt continue gestuurd op planning, financiële haalbaarheid en kwaliteit.

GRID is gedurende de het gehele planproces uw aanspreekpunt. Als opdrachtgever wordt u op ieder gewenst en benodigd moment op de hoogte gebracht de actuele stand van zaken rondom de ontwikkeling.

GRID ontzorgt u als opdrachtgever optimaal door de gehele coördinatie van de planvorming op zich te nemen en verzorgt daarin onder andere de aansturing van benodigde partijen zoals architect, constructeur en adviseurs en houdt de contacten met stakeholders zoals de overheid en omgeving.

In dit proces brengt GRID uw ontwikkeling uiteindelijk tot een volledig uitgewerkt, haalbaar en vergund plan, gereed voor uitvoering, exploitatie of verkoop.

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Grid Vastgoedontwikkeling, neem dan via onderstaande button contact met ons op.